Dnia 29 maja 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się uroczystoś…