Awarii uległ system informatyczny w goleniowskiej Bibliotece Miejskiej.