Już 19 września ponownie uruchomiony ma być w Goleniowie punkt konsultacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.